DOTACJE

Rozwijamy się

Wykonanie budynku socjalnego mobilnego 35m2 wraz z wyposażeniem i transportem.

Rozbudowa przetwórni o halę uboju i patroszenia ryb – zgodnie z Załącznikiem nr 1

Łuskarka lodu wraz z montażem

Wykonanie i montaż stołów roboczych do patroszenia ryb

Rozbudowa budynku przetwórni ryb o halę uboju i patroszenia ryb oraz zakup wyposażenia

Cel operacji: Rozwijanie działalności w zakresie przetwórstwa ryb poprzez rozbudowę budynku przetwórni ryb o halę uboju i patroszenia ryb, zakup wyposażenia oraz zwiększenie poziomu zatrudnienia.

W wyniku realizacji  operacji zostało utworzone miejsce pracy oraz nastąpił rozwój działalności w zakresie przetwórstwa ryb.

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Umowa o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa rybackiego poprzez wyposażenie obiektu stawowego Krzywa Góra w maszyny i urządzenia. W ramach operacji dokonano zakupu łodzi kosząco-zbierającej, łodzi z mieszalnią i podajnikiem wapna oraz quada z wyciągarką celem rozwoju gospodarstwa.

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach EFMR wynosi 121 346,00 zł. Całkowity koszt operacji: 352 959,99 zł

Umowa o dofinansowanie w ramach działania Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury, w zakresie Priorytetu 5.

Wspieranie obrotu i przetwarzania, zawartego w Programie operacyjnym „Rybactwo i Morze”.

Realizacja operacji pt. ” Zakup wyposażenia do przetwórni ryb słodkowodnych”.

W ramach operacji dokonano zakupu Łuskarki do lodu o wydajności do 3000 kg/24h wraz z montażem.

W ramach operacji osiągnięto cel ” zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu”.

Wypłacona pomoc jednorazowo w wysokości 39 000,00 zł, całkowity koszt operacji 95 940,00 zł.

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktów przetwórni ryb poprzez wyposażenie obiektu służącego gospodarce rybackiej w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu.

Operacja realizowana w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.